Shibata lab members

TOPページ >  English >  Shibata lab members

Professor  Hiroyuki Shibata Tel: 022-217-5663 E-mail: hiroyuki.shibata.e8(at)tohoku.ac.jp

Associate professor  Sohei Sukenaga Tel: 022-217-5155 E-mail: sohei.sukenaga.d3(at)tohoku.ac.jp

Assistant professor  Sakiko Kawanishi Tel: 022-217-5155 E-mail: s-kawa(at)tohoku.ac.jp

Technical staff    Toshikatsu Terui Tel: 022-217-5155

Technical staff Masanori Tashiro Tel: 022-217-5155

 

Students

D3     Shin Seung-Hwan

 

M2    Issei Takahashi

M2    Shingo Terashima

M2    Hiroki Unozawa

M1              Mayu Fujita

M1              Souta Ikarashi

M1              Kazuki Hashimoto